<< เข้าสู่เว็บไซต์ >>

[เว็บไซต์ใหม่]    
ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล:
คำถวายพระพร:
 
 
น.ส.ราตรีเจริญสีรุ้ง ถ้าได้แต่ จึงเฉลียว เขียว มองหลัง แต่ มิ ใช่ไหนนั้น ท่านจึง มิ ได้แต่ ชั่ว เลว ละค่า จะได้กะเสีย จึง ได้ จำ ทำ จึงมา มิได้ชั่ว แต่ ชะ ลิว พินาศ จริง จำตาม 8 ธ.ค. 2566 เวลา 11:47 น.
นางสาว.ราตรี เจริญสีรุ้ง ออกจะกล้าแล้วแต่ข้าค้าก้อเหล็งตัว 30 พ.ย. 2566 เวลา 11:14 น.
นางสาวราตรี กะสุนว่าวิสะทิทจาน ไทยหรานี่ ไทยรวยมิ ได้ดวนแต่ รวนได้ช่วย มิได้ถ้วย อวบอวยไป ค่าได้ค่า มิแอบแบบ เอื้องอำนาย พอทีทวย รวยกันได้ แต่แรงรำ 26 ส.ค. 2566 เวลา 07:36 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 ส.ค. 2566 เวลา 13:47 น.
นางกัลยา ทิมศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 19:23 น.
นางนิภาพร เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
นางสาวสุพิชญนันท์ เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
นางสาวศิรปวีณ เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
ด.ช.รมย์ธีราย์ เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:15 น.
นางสาวสาวิตรี ลิ้มติ้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:15 น.
พ.อ.(พ) ไพโรจน์ เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:14 น.
น.ส.ธนวรรณ จีนแขก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง 10 ส.ค. 2566 เวลา 20:27 น.
น.ส.ระเบียบ บุญยทาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 20:17 น.
นางสาว ธนวัน เกิดบุญมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 18:16 น.
นาง นรฐ์ณัฏฐ์ ญาณะวรรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 15:41 น.
ด.ช.ปรมินทร์ นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:06 น.
ด.ช.กณิกนันต์ นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:05 น.
นาย กิตติศักดิ์ นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:05 น.
นาย จรงค์ นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:04 น.
นาง ดอกบัว นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:04 น.
น.ส.สุบงกช นุ่นปล้อง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:03 น.
นายสามารถโกสมุทรสมาชิกสภาเทศบาลตำบล.หลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:52 น.
นายกรวิชญ์ รุ่งจรูญ ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:51 น.
นางอร่ามศรี กลัดเกษา ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:49 น.
10 ส.ค. 2566 เวลา 13:46 น.
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:40 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:40 น.
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:40 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:40 น.
ศราทิพย์ วัฒนวิกย์กิจ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 24 ก.ค. 2566 เวลา 12:36 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ทรงพระเจริญ 24 ก.ค. 2566 เวลา 12:19 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23 ก.ค. 2566 เวลา 22:15 น.
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23 ก.ค. 2566 เวลา 22:15 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 23 ก.ค. 2566 เวลา 22:14 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานาน 3 มิ.ย. 2566 เวลา 10:15 น.
วันทนา แระเสริฐว้นชันย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 17:14 น.
นางราตรี ละมูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 17:20 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:25 น.
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:53 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:51 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:48 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 4 พ.ค. 2566 เวลา 07:21 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2566 เวลา 22:16 น.
พ.อ.ไพโรจน์ เชื้อสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2566 เวลา 22:15 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2566 เวลา 22:15 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ขอทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2566 เวลา 20:15 น.
นายสามารถ. โกสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2566 เวลา 19:37 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2566 เวลา 19:08 น.
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2566 เวลา 19:08 น.
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2566 เวลา 19:08 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2566 เวลา 19:08 น.
ราตรี เจริญสีรุ้ง อันไดเหร่าเท่าเกร่งให้เป็น แหล่ะแรงใจเหลือหรือใจหลาม ถึงมิชอบชอกยังใจหวัง อันใดนั้นเลยเอิอเหมิงหมั่นดั่งใจหวัง แต่ใดๆเล่าใจมิชอบของคุณงามดี หวังแต่ได้มิได้หมั่นทำ ยามโชคช่วงทุกอโศกหรือเหมือนเลื่อนออกไป อยากได้อะไรต้องขยันหรือหมั่นเพียน 14 มี.ค. 2566 เวลา 04:08 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ม.ค. 2566 เวลา 08:18 น.
ชูษร โฆษะบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 7 ม.ค. 2566 เวลา 05:18 น.
นางสาวสุภาวดี พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 21:30 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 19:42 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 19:41 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:27 น.
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:27 น.
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:27 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:25 น.
กองคลัง เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:25 น.
กองการศึกษา เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:25 น.
กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:25 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 6 ม.ค. 2566 เวลา 13:01 น.
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 6 ม.ค. 2566 เวลา 09:56 น.
เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 6 ม.ค. 2566 เวลา 09:56 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 6 ม.ค. 2566 เวลา 09:55 น.
นางแววดาว ทองอรัญญิก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 6 ม.ค. 2566 เวลา 09:54 น.
น.ส. ราตรี เจริญสีรุ้ง ขอพระองค์ทรงเป็นพระพุทธรูป รักจึงยอดยิ่งขอเสนอแนะขอให้คำนึงว่าถึงจะมี 6 พ.ย. 2565 เวลา 22:59 น.
ครอบครัวน่วมมะโน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 ส.ค. 2565 เวลา 19:18 น.
นางอิ่มใจ น่วมมะโน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 ส.ค. 2565 เวลา 19:17 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 ส.ค. 2565 เวลา 13:48 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 12 ส.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ทรงพระเจริญ 12 ส.ค. 2565 เวลา 09:35 น.
น.ส.สุณีพันธ์ วารินธุ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 ส.ค. 2565 เวลา 08:44 น.
ครอบครัว วารินธุ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 ส.ค. 2565 เวลา 08:42 น.
นายณรงค์ชาติ นสสุณีพันธ์ รุ่งเรือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 ส.ค. 2565 เวลา 08:40 น.
นางกาญจนา เจริญชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 11 ส.ค. 2565 เวลา 15:23 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 14:13 น.
เตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 12:19 น.
นายรุ่งฤทธิ์ ตันตระกูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:42 น.
น.ส ประนอม ยางทัดและตระกูลยางทัด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:40 น.
นางสาวธนวรรณ จีนแขก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
นายสามารถบัวจีน นางสาวสุภวดีสวัสดิผล ร้านตัดผมบอยแฮร์คัท ล้านปุ้มขนมจีบซาลาเปา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:24 น.
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:20 น.
นายอำนาจ เล็กเพ้อ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:15 น.
นางสาวรัศมี บุตรขวัญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:15 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 ส.ค. 2565 เวลา 11:14 น.
นางกาญจนา เจริญชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2565 เวลา 19:56 น.
นางราตรี ละมูล ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2565 เวลา 14:19 น.
นาง นรฐ์ณัฏฐ์ ญาณะวรรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2565 เวลา 14:09 น.
นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล ทรงพระเจริญ 28 ก.ค. 2565 เวลา 12:46 น.
นายศักดิ์ไทย เต็มชื่น ทรงพระเจริญ 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:57 น.
นางสุวดี วิเศษศิริ ทรงพระเจริญ 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:16 น.
นายสงัด สายลุนพร้อมครอบครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:31 น.
ครอบครัววิเศษโกสิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 ก.ค. 2565 เวลา 10:22 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 19 ก.ค. 2565 เวลา 13:58 น.
นางวนิดา พิกุลหอม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18 ก.ค. 2565 เวลา 16:52 น.
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18 ก.ค. 2565 เวลา 14:02 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ทรงพระเจริญ 18 ก.ค. 2565 เวลา 12:02 น.
นายสามารถโกสมุทร ทรงพระเจริญ 18 ก.ค. 2565 เวลา 10:17 น.
นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2565 เวลา 07:08 น.
นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2565 เวลา 07:07 น.
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2565 เวลา 07:07 น.
สมศักดิ์ พรโสฬวี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 9 ก.ค. 2565 เวลา 09:19 น.
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ค. 2565 เวลา 11:58 น.
นางสาวประภาพร วณิชากรรัตนกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 12:37 น.
ชูษร โฆษะบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 11:47 น.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:31 น.
นางสาวญาสุภัค มั่นคง ขอพระองค์ทรงพระเจิญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:20 น.
ญิงสาว มั่นคง พระองค์ทรงพระเจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:19 น.
นางสายพิณ ศรีนวลจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 11:39 น.
นางสาวจิตรา มั่นคง ขอพระองค์ทรงพระจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 11:38 น.
นางเพ็ญพรรณ สังข์ทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:59 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:16 น.
นางสาวเตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:16 น.
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:04 น.
ธนวัน เกิดบุญมี ขอพระองค์ทรงพระจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
นางสาวกนกพร สุกใส ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น.
นางธารีรัตน์ พานิชเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 10:17 น.
นางชญานิษฐ์ มิ่งคำเลิศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:12 น.
นายสิลุโณ เกษสาคร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:11 น.
นางนวลพรรษ เพ็งฉ่ำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.
นางสาวสุภาวดี พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:09 น.
น.ส.อาภัสรา โนนคู่เขตโขง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:08 น.
นายอำนาจ เล็กเพ้อ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 08:48 น.
รัศมี บุตรขวัญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.
นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
จุไรรัตน์ ไกรเกียรติสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 12:41 น.
นางสาวรวินันท์ บุญเพ็ญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 11:13 น.
พนักงานและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต. หลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 19:03 น.
นางแววดาว ทองอรัญญิก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 18:49 น.
นายติณณภพ ระย้าแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 18:19 น.
นางสุวรรณา ศรีพัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 17:07 น.
ชุติพล ชัยกิจสถาพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
ภานุวัฒน์ ส่องพราย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืดนาน 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:34 น.
เตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
สามารถ โกสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:09 น.
ชูษร โฆษะบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:01 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:01 น.
พัทยา เอี่ยมจิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
พัทยา เอี่ยมจิต ขอพระองค์ทรงเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 13:44 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 21:18 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 21:18 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 14:30 น.
กิตติยา จูประดิษฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2564 เวลา 17:16 น.
น.ส.พิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:41 น.
น.ส.พิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:33 น.
นายสงัด สายลุน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:33 น.
น.ส.รวินันท์ บุญเพ็ญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.
จุไรรัตน์ ไกรเกียรติสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:03 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:58 น.
บุญนำ ม่วงไหมทอง ขอทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:54 น.
น.ส.จิตตรา จันทรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:49 น.
น.ส.เตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:40 น.
นางนภา เกาสังข์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 27 ก.ค. 2564 เวลา 22:02 น.
นางจันทร์จิรา เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:14 น.
ร.ต.อ.ธนคม เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.
นางจันทร์จิรา เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
ร.ต.อ.ธนคม เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46 น.
นางสาวสุภิสรา ตี๋สงวน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 11:49 น.
นายกรวิชญ์ รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 23:27 น.
นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:11 น.
นางสาวเบญจมาศ วิเชียรประศาสน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 ก.พ. 2564 เวลา 16:35 น.
นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:45 น.
นายวิสันต์ เพิ่มทวีผล พระองค์จะสถิตในดวงใจตลอดกาล 12 ต.ค. 2563 เวลา 09:46 น.
วาสนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 11 ก.ย. 2563 เวลา 08:39 น.
นางทองสุข สะราคำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 ก.ค. 2563 เวลา 14:43 น.
วิทัฬห์ เจริญผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21 ก.ค. 2563 เวลา 14:21 น.
นางเพ็ญนภา คำอาจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 ก.ค. 2563 เวลา 10:43 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 20 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
อารีวรรณ์ กมลลิ้มสกุล ขอทรงพระพลามัยสมบูรณ? 20 มิ.ย. 2563 เวลา 10:59 น.
นารีรัตน์ วิสาพล ทรงพระเจริญ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:32 น.
นายการุญ ก้านเหลือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26 พ.ค. 2563 เวลา 16:01 น.
ศรัณย์ มาศสุข ทรงพระเจริญ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16:24 น.
สราวุฒิ กรูแก้ว ทรงพระเจริญ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16:23 น.
ศุภชัย เห็นประเสริฐแท้ ทรงพระเจริญ 3 เม.ย. 2563 เวลา 14:02 น.
เอกราช พวงธรรมเจริญ ทรงพระเจริญ 11 มี.ค. 2563 เวลา 13:46 น.
นางกัญญาณัฐ เสริมสุข และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 มี.ค. 2563 เวลา 13:32 น.
เกวลิน หยดหยาด 10 ต.ค. 2562 เวลา 21:27 น.
รพีพงศ์ ประเสริฐนิจกุล ทรงพระเจริญ 26 ก.ย. 2562 เวลา 13:07 น.
นางสาวอุไรวรรณ วุฒิชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
นางรวิวรรณ พึ่งยอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1 พ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.
รณกร บุณรติวงศ์ ทรงพระเจริญ 23 เม.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
นายติณณภพ ระย้าแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 27 มี.ค. 2562 เวลา 14:24 น.
เทศบาลตำบลหลักเมือง ทรงพระเจริญ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:21 น.
     
ลงนามถวายพระพร

จำนวนผู้เข้าชม: 10421 คน