<< เข้าสู่เว็บไซต์ >>

[เว็บไซต์ใหม่]    
ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล:
คำถวายพระพร:
 
 
22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20 น.
12 มิ.ย. 2565 เวลา 13:39 น.
7 มิ.ย. 2565 เวลา 02:27 น.
นางสาวประภาพร วณิชากรรัตนกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 12:37 น.
ชูษร โฆษะบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 11:47 น.
1 มิ.ย. 2565 เวลา 16:55 น.
1 มิ.ย. 2565 เวลา 16:55 น.
1 มิ.ย. 2565 เวลา 16:54 น.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:31 น.
นางสาวญาสุภัค มั่นคง ขอพระองค์ทรงพระเจิญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:20 น.
ญิงสาว มั่นคง พระองค์ทรงพระเจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:19 น.
นางสายพิณ ศรีนวลจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 11:39 น.
นางสาวจิตรา มั่นคง ขอพระองค์ทรงพระจริญ 31 พ.ค. 2565 เวลา 11:38 น.
นางเพ็ญพรรณ สังข์ทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:59 น.
30 พ.ค. 2565 เวลา 17:58 น.
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:16 น.
นางสาวเตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:16 น.
นางสาวธนวัน เกิดบุญมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:04 น.
ธนวัน เกิดบุญมี 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 น.
นางสาวกนกพร สุกใส ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น.
นางธารีรัตน์ พานิชเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 10:17 น.
นางชญานิษฐ์ มิ่งคำเลิศ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:12 น.
นายสิลุโณ เกษสาคร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:11 น.
นางนวลพรรษ เพ็งฉ่ำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.
นางสาวสุภาวดี พานทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:09 น.
น.ส.อาภัสรา โนนคู่เขตโขง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 09:08 น.
นายอำนาจ เล็กเพ้อ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 08:48 น.
รัศมี บุตรขวัญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 5 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.
นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
จุไรรัตน์ ไกรเกียรติสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 12:41 น.
นางสาวรวินันท์ บุญเพ็ญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 พ.ค. 2565 เวลา 11:13 น.
พนักงานและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต. หลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 19:03 น.
นางแววดาว ทองอรัญญิก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 18:49 น.
นายติณณภพ ระย้าแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 18:19 น.
นางสุวรรณา ศรีพัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 17:07 น.
ชุติพล ชัยกิจสถาพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
ภานุวัฒน์ ส่องพราย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืดนาน 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:34 น.
เตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
สามารถ โกสมุทร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:09 น.
ชูษร โฆษะบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:01 น.
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 พ.ค. 2565 เวลา 16:01 น.
พัทยา เอี่ยมจิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
พัทยา เอี่ยมจิต ขอพระองค์ทรงเจริญ 3 พ.ค. 2565 เวลา 13:44 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 21:18 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 21:18 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 14:30 น.
กิตติยา จูประดิษฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2564 เวลา 17:16 น.
น.ส.พิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:41 น.
น.ส.พิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:33 น.
นายสงัด สายลุน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:33 น.
น.ส.รวินันท์ บุญเพ็ญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.
จุไรรัตน์ ไกรเกียรติสกุล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:03 น.
นายสินาด รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:58 น.
บุญนำ ม่วงไหมทอง ขอทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:54 น.
น.ส.จิตตรา จันทรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:49 น.
น.ส.เตือนตา โสดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 10 ส.ค. 2564 เวลา 14:40 น.
นางนภา เกาสังข์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 27 ก.ค. 2564 เวลา 22:02 น.
นางจันทร์จิรา เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:14 น.
ร.ต.อ.ธนคม เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.
นางจันทร์จิรา เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
ร.ต.อ.ธนคม เลิศไพบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
นางสาวสุภวดี สวัสดิผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47 น.
นายสามารถ บัวจีน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46 น.
นางสาวสุภิสรา ตี๋สงวน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 11:49 น.
นายกรวิชญ์ รุ่งจรูญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 23:27 น.
นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:11 น.
นางสาวเบญจมาศ วิเชียรประศาสน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 1 ก.พ. 2564 เวลา 16:35 น.
นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:45 น.
นายวิสันต์ เพิ่มทวีผล พระองค์จะสถิตในดวงใจตลอดกาล 12 ต.ค. 2563 เวลา 09:46 น.
วาสนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 11 ก.ย. 2563 เวลา 08:39 น.
นางทองสุข สะราคำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 30 ก.ค. 2563 เวลา 14:43 น.
วิทัฬห์ เจริญผล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 21 ก.ค. 2563 เวลา 14:21 น.
นางเพ็ญนภา คำอาจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 ก.ค. 2563 เวลา 10:43 น.
นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 20 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
อารีวรรณ์ กมลลิ้มสกุล ขอทรงพระพลามัยสมบูรณ? 20 มิ.ย. 2563 เวลา 10:59 น.
นารีรัตน์ วิสาพล ทรงพระเจริญ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:32 น.
นายการุญ ก้านเหลือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26 พ.ค. 2563 เวลา 16:01 น.
ศรัณย์ มาศสุข ทรงพระเจริญ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16:24 น.
สราวุฒิ กรูแก้ว ทรงพระเจริญ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16:23 น.
ศุภชัย เห็นประเสริฐแท้ ทรงพระเจริญ 3 เม.ย. 2563 เวลา 14:02 น.
เอกราช พวงธรรมเจริญ ทรงพระเจริญ 11 มี.ค. 2563 เวลา 13:46 น.
นางกัญญาณัฐ เสริมสุข และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 มี.ค. 2563 เวลา 13:32 น.
เกวลิน หยดหยาด 10 ต.ค. 2562 เวลา 21:27 น.
รพีพงศ์ ประเสริฐนิจกุล ทรงพระเจริญ 26 ก.ย. 2562 เวลา 13:07 น.
นางสาวอุไรวรรณ วุฒิชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
นางรวิวรรณ พึ่งยอด ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 1 พ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.
รณกร บุณรติวงศ์ ทรงพระเจริญ 23 เม.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
นายติณณภพ ระย้าแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 27 มี.ค. 2562 เวลา 14:24 น.
เทศบาลตำบลหลักเมือง ทรงพระเจริญ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:21 น.
     
ลงนามถวายพระพร

จำนวนผู้เข้าชม: 1732 คน